;

سامانه ارتباط مردمی

ثبت درخواست

رسیدگی به پرونده‌ها

مراجعه کنندگان محترم شما می‌توانید پس از ثبت درخواست با دریافت کد رهگیری به صورت پیامکی از این سامانه با مراجعه به قسمت پیگیری‌ها از آخرین روند اقدامات صورت گرفته نسبت به درخواست خود مطلع گردید.

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;